Rólunk

A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület 2012. december 28-án alakult meg.

Nagykovácsiban és vonzáskörzetében robbanásszerűen megnövekedett a gyermekek száma, és oly mértékű igény mutatkozott a sportolásra, melyet a meglévő egyesületi keretek már nem tudtak kielégíteni. A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület azzal a céllal jött létre, hogy szervezett keretek között igényes sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson a körzetben élő gyermekek számára, amely magába foglalja a rendszeres edzéseket, bajnokságokon, tornákon való részvételeket. Az egyesület vezetése fontos céljának tekinti, hogy a gyerekek megszeressék a sportolást, mindennapjaink részévé váljon a rendszeres testmozgás, egészségük javuljon, keringésük, immunrendszerük korosztályuknak megfelelően kiépüljön.

Napjainkban a sport szerepe szerencsére ismét nagy hangsúlyt kap a gyereknevelésben, és nem szeretnénk, hogy egy gyermek csak azért ne sportolhasson, mert a létező helyi egyesületekben már nincs hely, és így fosszunk meg bárkit is a sportolás lehetőségétől.

A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület fontos céljának tekinti továbbá a csapatszellemre való nevelést. Azok a gyerekek, akik minket választanak, a csapat részévé válnak, és egy olyan sportközösségben érvényesülhetnek, ahol lehetőséget kapnak bizonyítani szorgalmukból és tehetségükből adódóan. Fontosnak tarjuk a sport nevelő jellegét, azt, hogy megtanuljanak csapatjátékosként szerepet vállalni és jó közösségi emberekké válni. Mindezek elsajátítása nagy hatással lesz egész felnőtt életükre.

Az egyesület szakmai és edző stábja rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel, szakmai tapasztalattal és emberi kvalitásokkal, hogy az egyesület céljait képviselje. Szeretnénk sikeresen képviselni Nagykovácsit is, a település jó hírnevének további terjesztését is feladatunknak tartjuk. Jó viszonyt ápolunk a helyi óvodákkal és általános iskolával, valamint kiváló a viszonyunk a környék sportegyesületeivel.

Az egészséges életmódot szem előtt tartva, folyamatosan szeretnénk megszólítani a sportszerető, labdajátékokat kedvelő gyerekeket és azok szüleit. Feladatunknak tekintjük, hogy a toborzók, rendezvények révén minél több nagykovácsi és remeteszőlősi gyermek sportoljon, és hogy népszerűsítsük az egyesületünkben történő sportolás lehetőségét.

Minden évben nyári edzőtábort is szervezünk a gyerekek részére, ahol a tehetségük fejlesztése és sport iránti szeretetük növelése mellett, személyiségük formálását és az élet küzdelmeire való felkészülést is megtanulhatják. A táborok óriási élménnyel gazdagítják a gyerekeket.

A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület az említett céljait, feladatait és elhivatottságát tekintve dolgozta ki szakmai elképzeléseit, amely megvalósításához szeretnénk elnyerni a gyermekek szüleinek, az Önkormányzatnak, valamint a környék vállalkozóinak támogatását.

Fodor Attila - Herold István